Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαγράμμισης οριζόντιας οδικής σήμανσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015”. 

Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου ανήλθε σε 37.600 € (με Φ.Π.Α.), ενώ με την ολοκλήρωσή του καλύφθηκε επιφάνεια 7.500 τ.μ. σε αξονική διαγράμμιση – διαβάσεις – νησίδες. 

Ειδικότερα, εργασίες εκτελέστηκαν στις ακόλουθες οδούς: