Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και τη διατήρηση υψηλών δεδομένων υγιεινής και ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου ειδικό σεμινάριο από τους Επιθεωρητές Εργασίας κ. Μ. Μαραυγάκη και Κ. Καλογεράκη.

Το σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων της καθαριότητας, παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι χωρισμένοι σε ολιγάριθμες ομάδες.

Η ενημέρωση ήταν ολοκληρωμένη και σφαιρική, περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιείται με ασφάλεια η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το σεμινάριο παρακολούθησε επίσης ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου Χ. Μαμουλάκης, καθώς και τα στελέχη της υπηρεσίας Π. Κρουσταλάκης (ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τεχνικός ασφαλείας), Β. Θεοδωρόπουλος και Α. Τσικαλάκη, ενώ σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα αντίστοιχες δράσεις, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση όλων των εργαζομένων της υπηρεσίας.