Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Δια Βίου Μάθησης& Απασχόλησης της Περιφέρειας Κρήτης κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τους υπαλλήλους  και με το νέο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η ενημέρωση για τη λειτουργία της Υπηρεσίας  καθώς και η ανάδειξη της συνεργασίας, ως μια επιλογή που θα συμβάλλει στη διευκόλυνση των σχέσεων επικοινωνίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &Απασχόλησης έδειξε ενδιαφέρον για την προώθηση και επίλυση Θεμάτων της υπηρεσίας. Επίσης, συζητήθηκαν σκέψεις και προτάσεις όπου η συμμετοχικότητα και η συνεργασία, η συναπόφαση και η συνευθύνη, η δημοκρατική προσέγγιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών ζητημάτων, η γνησιότητα στην επικοινωνία, η ενεργός ακρόαση και η ενσυναίσθηση, αποτελούν πυλώνες για την άσκηση των καθηκόντων τους.