Τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο  Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο έργο του  προς όφελος των φοιτητών, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της κοινωνίας,  εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα τον οποίο επισκέφθηκε στη Πρυτανεία στις Βούτες. 

Στην συνάντηση παρουσία των αναπληρωτών Πρύτανη Ιωάννη Καρακάση και Κωνσταντίνου Σπανουδάκη, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρύτανης Οδυσσέας Ζώρας συζήτησαν θέματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με επίκεντρο την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της νέας Προγραμματικής Περιόδου προς όφελος του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και του νησιού ευρύτερα.