Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 20:30, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση συμμετοχής σε δυο προτάσεις που πρόκειται να κατατεθούν στα πλαίσια του κανονισμού που πρόκειται να κατατεθούν στα πλαίσια του κανονισμού ΕΚ 1144/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των προγραμμάτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων «Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό». 

2.-  Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου μας στην έκθεση WINE & GOURMET 2016 (Τόκυο (12-17/4/2016) και σε επιχειρηματικές συναντήσεις.

3.- Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου μας στην έκθεση "Ελλάδος Γεύση" (Αθήνα, 15-18/4/2016). 

4.- Ενημέρωση για Απόφαση Διοικητικής μας Επιτροπής αιτιολόγησης αύξησης εξόδων κλπ. προϋπολογισμού μας χρήσης 2016.

5.- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών Πανεπιστημίου Κρήτης. 

6.- Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους μας σε συμβούλια και επιτροπές 

7.- Συνδρομή μας έτους 2016 στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.

8.- Αίτημα επιχορήγησης Συνδέσμου Ρεθυμνίων Ασφαλιστών.

9.- Αίτημα επιχορήγησης Συλλόγου Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ρεθύμνου.

10.- Αίτημα επιχορήγησης Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου στις Κοινωνικές Επιστήμες.

11.- Αίτημα επιχορήγησης εξόδων Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας MEDPHOTO.

12.- Αίτημα επιχορήγησης μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΓΩΝΑΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ.

13.- Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.

14.- Ανακοινώσεις.-