Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ν. Ηρακλείου
Το συγκεκριμένο δάνειο αποτελεί το πρώτο που χορηγείται σε αγροτική ένωση και με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου.

Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα όπου άμεσα θα  πληρωθούν οι εργαζόμενοι και οι παραγωγοί.

Τα χρήματα που θα περισσέψουν θα διατεθούν από τους παραγωγούς για την αγορά ελαιολάδου σε τιμή ευνοϊκή για τους παραγωγούς.