Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την προμήθεια του πρώτου μέρους των  90 ασθενοφόρων οχημάτων, από τα οποία, τα 25 θα διατεθούν για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Κρήτη.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, τα 90 νέα ασθενοφόρα οχήματα, θα παραληφθούν τμηματικά και έτοιμα προς επιχειρησιακή δράση μέχρι τον Ιούνιο, ως εξής: 8 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Ν. Αιγαίου, 14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Δ. Μακεδονίας, 2 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Β. Αιγαίου,25 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Κρήτης,14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Αν. Μακεδονίας - Θράκης,11 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ηπείρου,6 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ιονίων Νήσων και 10 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΕΚΑΒ «ενεργεί με ταχείς ρυθμούς», έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ένταξη της προμήθειας των υπολειπόμενων αναγκαίων ασθενοφόρων οχημάτων και Κινητών Ιατρικών Μονάδων, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.