Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου έγινε σήμερα με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Β φάσης του έργου. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ σήμερα το μεσημέρι με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.. Η σύμβαση προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε 18 μήνες ενώ το ποσό της φτάνει τα 11.232.384,60 ευρώ.  

Τα στοιχεία του έργου

Τίτλος έργου:  «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηράκλειου 
Κρήτης»
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Ποσό σύμβασης προ ΦΠΑ 23%: 9.132.020,00€ (περιλαμβάνει Εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 23%: 11.232.384,60€
Διάρκεια Σύμβασης: Πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.  Με την παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθούν 10 δοκιμαστικές παραστάσεις, στη μεγάλη και στη μικρή Αίθουσα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Όπερα, Θεατρικό Έργο, Συναυλία, Μπαλέτο, Κινηματογράφο, Μονόπρακτα, Συνέδριο κλπ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός σε δήλωση του επεσήμανε ότι «υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για την ολοκλήρωση της Β φάσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με την εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ ενώ συνεπιβλέπουσα θα είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Παράλληλα θα ενημερώνεται για την εξέλιξη και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή Παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του έργου της Β φάσης του Πολιτιστικού, που έχει ήδη συγκροτηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το έργο θα παραδοθεί έντεχνα και μέσα στη συμβατική προθεσμία των 540 ημερολογιακών ημερών».