Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και αφορά στη μεταφορά προσωπικοτήτων καθώς και μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, αλλά και σε άλλα κράτη – μέλη και τρίτες χώρες. Επίσης θα μεταφέρουν επισκέπτες, αντικείμενα και έγγραφα καθώς και την αλληλογραφία.

Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.907,24 ευρώ και σε αυτές προστίθενται ενδεχομένως τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την ΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαθέσει στους οδηγούς υπηρεσιακή στολή που θα φέρει τα διακριτικά του οργάνου. Ενδέχεται να εργαστούν το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα.

Για να μπορέσουν κάποιοι υποψήφιοι να κάνουν αίτηση για τη δουλειά θα πρέπει:

- να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ,

- να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

- να διαθέτουν τις σωματικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων,

- οι άνδρες θα πρέπει να είναι εντάξει έναντι της νομοθεσίας για στρατολογικά θέματα,

- θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση

- να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ,

- θα πρέπει να αποδεικνύουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών ως οδηγοί στον τομέα της μεταφοράς προσώπων,

- θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας εκ των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Πηγή: koutipandoras.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook