Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, μόλις πληροφορήθηκε την εις Κύριον αποδημίαν του Γεωργίου Παπαϊωάννου, ιδρυτικού μέλους της Ιστορικής, Λαγραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, πρώην προέδρου και δραστηρίου μέλους για πολλά χρόνια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πολλά προσενεγκόντος στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη της Κρήτης, συνεδρίασε εκτάκτως, Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, και απεφάσισε ομόφωνα :

1.    Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος

2.    Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία

3.    Να καταθέσει, αντί στεφάνου, στη μνήμη του το ποσό των εκατό ευρώ στους 

      Γιατρούς του Κόσμου

4.    Να τιμήσε εν ευθέτω χρόνω τη μνήμη του με ιδιαίτερο τρόπο

5.    Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.