Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, έχοντας ολοκληρώσει ήδη με μεγάλη επιτυχία επτά τμήματα του προπαρασκευαστικού σεμιναρίου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»,  διοργανώνει το ίδιο σεμινάριο αυτή την φορά στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

Το σεμινάριο, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν  τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και  άτομα που επιδιώκουν ν’ αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή και την ειδικευμένη εκπαίδευση τους σε συγκεκριμένη θεματολογία, που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ.

Ενότητες σεμιναρίου

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου

Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή

Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης

Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους - Σχολιασμός- Υποστήριξη

Κόστος: 360 € ανά συμμετοχή.

Διάρκεια σεμιναρίου: 110 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 50 εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Ημερομηνία έναρξης: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 3 σαββατοκύριακα:

 14-15/05/16, 21-22/05/16 και 28-29/05/16 , από 09.00  έως 17.00.

Χώρος υλοποίησης: ΤΕΙ Αγίου Νικολάου

Για υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αίτησή σας,  πατήστε εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/315-ekpaideusi-ekpaideytwn-enilikwn-agios-nikolaos

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: ΚΕΚ Τεχνικές ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Υπεύθυνος, κ. Κυριάκος Λεονταράκης, Τηλ:2810 302730 και 2810 302735, από 8.30 π.μ. έως 3:00μ.μ. Ε-mail: [email protected]     fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes web: www.katartisi.gr