Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 19-04-2016, πραγματοποιήθηκε διανομή προϊόντων στους δικαιούχους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης: Δήμος Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Μυλοποτάμου στο Σύλλογο Πολυτέκνων και Τριτέκνων, στο  πλαίσιο  του ΤΕΒΑ.

Οι Εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης, που παρέλαβαν τα προϊόντα  θα έχουν και την ευθύνη για το χρόνο και τον τόπο της διανομής τους στους δικαιούχους του προγράμματος