Την «ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ -ΛΟΓΙΣΤΗ» συνεχίζει να οργανώνει και για το 2016 το Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρέχοντας σε κάθε επιχειρηματία και λογιστή τη δυνατότητα να συζητήσει με τα στελέχη του Επιμελητηρίου όλα τα ζητήματα που χρήζουν διευκρινίσεων σχετικά με τις νέες διαδικασίες Γ.Ε.ΜΗ.

Η «ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ -ΛΟΓΙΣΤΗ» για το δεύτερο τρίμηνο του έτους έχει προγραμματιστεί ως ακολούθως: 

Απρίλιος:     Παρασκευή 22/4/2016
Μάιος:         Παρασκευή 27/5/2016
Ιούνιος:       Παρασκευή 25/6/2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου από 09.00 το πρωί έως 13.00 το μεσημέρι και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στα στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τα μέλη του και τους συνεργαζόμενους φορείς και κρίθηκε αναγκαία ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Σημειώνεται ότι τις συγκεκριμένες ημερομηνίες η εξυπηρέτηση θα γίνεται σε διαπροσωπικό επίπεδο ΚΑΙ ΟΧΙ τηλεφωνικώς

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Ηρακλείου, Τμήμα Μητρώου/Γ.Ε.ΜΗ. τηλ: 2810 247010