Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα καθώς και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την πρόληψη και προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να υπενθυμίσει, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους πολίτες ότι θα εντατικοποιηθούν οι υγειονομικοί έλεγχοι σύμφωνα με την κείμενη υγειονομική νομοθεσία.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι θα έχουν στόχο, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχής            υπηρεσιών και ειδικότερα τον έλεγχο των χώρων παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων και εφαρμογή των κανόνων ορθής υγειονομικής πρακτικής.    
Οι υγειονομικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται:

  • με μεγάλη προσοχή και θα αφορούν ιδιαίτερα την τήρηση των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων τόσο των τροφίμων όσο και των χώρων διαχείρισής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα καθώς και στην αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης.

  • με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.