Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στο  Πανεπιστημίου Αθηνών, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, για την συμβολή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  του οποίου οι γεωεπιστήμονες  κ.κ . Αλεξόπουλος Αποστόλος  Αναπλ. Καθηγητής Υδρογεωλογίας  και Πούλος Σεραφείμ Καθηγητής Ωκεανογραφίας  και Φυσικής Γεωγραφίας, απέστειλαν στο ΛΤΝΧ Ειδική Τεχνική Μελέτη  χωρίς καμία αμοιβή,  η οποία αφορά στη διαπίστωση τη μη επιβλαβούς επίδρασης στο θαλάσσιο περιβάλλον της απόρριψης των βυθοκορρημάτων που θα προκύψουν από το καθαρισμό της λιμενολεκάνης στο λιμάνι της Νήσου Γαύδου.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Απόρριψη βυθοκορρημάτων  στη θάλασσα κατά την εκτέλεση του έργου : «Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου Καθαρισμός λιμενολεκάνης»
ΣΧΕΤΙΚΟ:.

1. Το αριθμ 545/19-02-2016 έγγραφο μας.
2. Το αριθμ πρωτ 979/20-04-2016 έγγραφο σας 

Σε συνέχεια το (2) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας αποστείλατε   τη Ειδική Τεχνική Μελέτη   των γεωεπιστημόνων του Τμήματος σας κ.κ . Αλεξόπουλου Αποστόλου  Αναπλ. Καθηγητού Υδρογεωλογίας  και Πούλου Σεραφείμ Καθηγητή Ωκεανογραφίας  και Φυσικής Γεωγραφίας   που αφορά στη διαπίστωση τη μη επιβλαβούς επίδρασης στο θαλάσσιο περιβάλλον της απόρριψης των βυθοκορρημάτων που θα προκύψουν από το καθαρισμό της λιμενολεκάνης στο  λιμάνι της Νήσου Γαύδου,  θα θέλαμε να σας ευχαριστήσομε θερμά για την πολύτιμη  και χωρίς καμία αμοιβή  προσφοράς σας.  

Η παραπάνω προσφορά σας θα συμβάλει καθοριστικά στη αδειοδότηση κατασκευής του παραπάνω έργου,  αποδεικνύει το κοινωνικό  ρόλο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα μας και ιδιαίτερα τη δική σας συνεισφορά στο   ακριτικό  Νησί της  Γαύδου .