Σε συνέδριο με θέμα «Για μια ισχυρότερη θαλάσσια και ναυτιλιακή Ευρώπη : βήματα προς τα εμπρός και ευκαιρίες χρηματοδότησης» που οργάνωσε η Διακομματική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης την οποία εκπροσώπησε ο  Περιφερειακός Σύμβουλος  Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα και Αντιπρόεδρος της CRPM (του δραστήριου δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών).  

Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα από τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των παραθαλάσσιων Περιφερειών για το πως θα οικοδομηθεί μια ισχυρή Ευρώπη στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα. Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου αφορούσε τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη δεύτερη ενότητα εξετάστηκε πως θα αναπτυχθούν λειτουργικές συνέργειες μεταξύ των Ταμείων της ΕΕ.

Ο Γιώργος Αλεξάκης στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη η Στρατηγική κάθε Περιφέρειας καθώς και οι απόψεις των πολιτών όταν συντάσσεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ιδιαίτερα στην παρούσα δύσκολη συγκυρία-τόνισε ο κ. Αλεξάκης- που απαιτείται η ενίσχυση της σχέσης με τους ευρωπαίους πολίτες και οι ανοιχτές συζητήσεις για όλα τα θέματα.

Το συνέδριο παρακολούθησαν επίσης και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  και συγκεκριμένα: Μήνας Μελισείδης Α Αντιπρόεδρος και η κα Εβελίνα Μπάκιντα υπεύθυνη Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου.