Συνεδριάζει την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα Ελ. Βενιζέλος και ώρα 17:55 με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων και δημοτών.  
 
1.    Ψήφισμα του Δήμου Ηρακλείου για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».  
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση WC δημοτικών κτιρίων» (απόφαση 189/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για τα συνεχιζόμενα έργα 1. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων 2. Ανάπλαση – Ανακατασκευή Μ. Αλεξάνδρου (απόφαση 191/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για εκτέλεση της δράσης με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ» (απόφαση 193/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση προγράμματος δράσης με την εγγραφή νέου Κ.Α. του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων (απόφαση 194/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 196/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
7.    Καθορισμός Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για άσκηση υπαίθριου εμπορίου (απόφαση 195/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
8.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσκευής επεξεργασίας ήχου για την αίθουσα πολυμέσων του κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 
9.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολυμέσων του κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ.  
10.    Διακανονισμός οφειλών δημοτών
11.     Επιστροφή χρημάτων. 
12.    Ορισμός της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Καναβάκη Μαρίας σε επιτροπές και ομάδες έργου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 
13.     Εξέταση της υπ’ αριθμ. 30.404/18-3-2016 ένστασης της «Κατασκευαστικής ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά των με αριθμ. πρωτ. 28.935/16-3-2015 και 19.755/23-2-2016 εγγράφων της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη». 
14.    Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για την διαγράμμιση οδών και κόμβων. 
15.    Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας αδρανών υλικών για την συντήρηση πινακίδων. 
16.    Τροποποίηση της αρ. 799/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας. 
17.    Εξέταση αιτήματος για την κατασκευή αναβατορίου επί του πεζοδρομίου μπροστά από το ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΨΗΣ Α.Ε. 
18.    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείο Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου».  
19.    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου». 
20.    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου – ΦΑΣΗ Α»  με κωδικό MIS 393689. 
21.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο «Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία – Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία». 
22.    Έγκριση του 3ου ΑΠΕ με το 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη». 
23.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κ.Χ. 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε». 
24.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα». 
25.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου Οικισμού Συλλάμου». 
26.    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου». 
27.    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Ρουκανίου». 
28.    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συνδυαστικές κατασκευές (κιόσκια πέργκολες) δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου από Τάλως έως Γιόφυρο». 
29.    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού θεάτρου τοπικής κοινότητας Κάτω Ασιτών». 
30.    Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου και Εξέτασης Αιτημάτων τοποθέτησης ή μετακίνησης κάδων». 
31.    Έγκριση προμήθειας υλικών υποστύλωσης φυτών Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου. 
32.    Έκδοση βιβλίου Ασπασίας Παπαδοπεράκη. 
33.    Έγκριση παράτασης για την υλοποίηση της Π.Σ. του Δ.Η. με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου. 
34.    Τροποποίηση του άρθρου 3 της συστατικής πράξης ήτοι της με αριθμ. 68/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ). 
35.    Ορισμός νέου Αντιπροέδρου στη Δ.Ε.Υ.Α.  Ηρακλείου .  

36.    Ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών του κ. Μπαξιβάνη Ευστρατίου.  
37.    Μεταβολή στην επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών της κ. Σταυρουλάκη Μαρίας. 
38.    Συνέχιση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το 11ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου με έναν ιδιοκτήτη – τροποποίηση στο ιδιοκτησιακό του ακινήτου.  
39.    Παραχώρηση χρήσης παλαιού κυλικείου ΟΑΣΗΣ.