Δραματική είναι η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου με την υγεία των κατοίκων να μπαίνει σε κίνδυνο λόγω των τραγικών ελλέιψεων σε γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Τις τριτοκοσμικές συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά προσωπικό και ασθενείς περιγράφουν σε Ερώτησή τους βουλευτές του ΚΚΕ οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υγείας (και Βουλευτή Ρεθύμνου) κ. Ξανθού.

Οι ασθενείς αγοράζουν υγειονομικό υλικό, αφού οι ελλείψεις είναι τέτοιες που πολλές φορές δεν υπάρχουν ούτε σύριγγες. Το ακτινολογικό και το παιδιατρικό τμήμα του Κέντρου Υγείας δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης γιατρών ενώ το μοναδικό ασθενοφόρο εξυπηρετεί ανάγκες και του νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Και τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ καθώς οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Σπηλίου εξυπηρετούν και τις ανάγκες των περιφερειακών ιατρείων μέσα σε καφενεία και άλλους ακατάλληλους χώρους, ενώ υπάρχουν και προβλήματα στο κτίριο το οποίο έχει υποστεί ρωγμές μετά από καθίζηση.

Δείτε τι αναφέρουν στην Ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ για τα οξυμμένα προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας στο Σπήλι Ρεθύμνου:

"Το Σπήλι είναι ορεινό, παραδοσιακό χωριό το οποίο βρίσκεται 30 χλμ Ν-ΝΑ της πόλης του Ρεθύμνου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής παρέχονται από το Κέντρο Υγείας Σπηλίου και τα εννέα (9) περιφερειακά ιατρεία και εξυπηρετούν 7000 μόνιμους κατοίκους. Κατά την τουριστική περίοδο ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από το ΚΥ αυξάνεται κατά 100% τουλάχιστον. Η σημερινές υγειονομικές και νοσηλευτικές δυνατότητες του ΚΥ όμως απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Η έλλειψη ιατροφαρμακευτικού και εργαστηριακού υλικού έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι ίδιοι οι ασθενείς αγοράζουν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ενώ το εργαστήριο του ΚΥ αδυνατεί να πραγματοποιεί απλές αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις. Το οξυγόνο που υπολείπεται των ιατρονοσηλευτικών αναγκών αντικαθίσταται αναγκαστικά με την χορήγηση σχετικών φαρμάκων. Πολλές φορές δεν υπάρχουν καν σύριγγες. Το ακτινολογικό δεν λειτουργεί, διότι ο ακτινολόγος εξυπηρετεί τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και το ίδιο ισχύει και για τον παιδίατρο του ΚΥ. Αποτέλεσμα της υποστελέχωσης στο σύνολο των εργαζομένων του ΚΥ είναι ότι δεν υπάρχει πρωινή βάρδια στο ΚΥ και οι γιατροί ή το αποδεκατισμένο νοσηλευτικό προσωπικό εκτελεί και τις εργασίες της γραμματειακής υποστήριξης του ΚΥ.

Οι επτά γιατροί του ΚΥ εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τις ανάγκες των εννέα περιφερειακών ιατρείων. Εργάζονται σε ακατάλληλους χώρους, όπως σε καφενεία, διάφορα γραφεία ή και σπίτια ιδιωτών και χωρίς έστω υποτυπώδες ιατρο-νοσηλευτικό εξοπλισμό και φαρμακευτικό υλικό. Η διαδικτυακή υποστήριξη των περιφερειακών ιατρείων είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συνταγο­γράφηση και εκτύπωση των σχετικών εγγράφων, παρόλο που οι γιατροί υποχρεούνται να κουβαλάνε μαζί τους, στα περιφερειακά ιατρεία, τα σχετικά ηλεκτρονικά μέσα μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, μήπως πιάσουν το σήμα διαδικτύου κάποιου πάροχου! Το μοναδικό ασθενοφόρο υπηρετεί με τον ένα οδηγό του ΚΥ και τις ανάγκες του Ρεθύμνου, με όλες τις σοβαρές συνέπειες και κινδύνους για τους κατοίκους, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ταλαιπωρία του προσωπικού είναι τεράστια. Επιπροσθέτως το κτήριο του ΚΥ έχει υποστεί, σε ένα τμήμα του, καθίζηση με αποτέλεσμα οι εσωτερικοί τοίχοι να εμφανίζουν κάθετες και οριζόντιες ρωγμές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια μέτρα θα πάρει ώστε με σημαντική και άμεση χρηματοδότηση από το εκτελούμενο κρατικό προϋπολογισμό του 2016:

1) Να προσληφθεί χωρίς καθυστερήσεις το απαιτούμενο ιατρο-νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, γενικών και εξειδικευμένων καθηκόντων με μόνιμη σχέση εργασίας και όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα χωρίς εξαιρέσεις και προαπαιτούμενα, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του εξυπηρετούμενου μόνιμου και μεταβαλλόμενου πληθυσμού.

2) Να εκτελούνται τακτικά με προγραμματισμό όλες οι απαιτούμενες και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες προμήθειες του ιατροφαρμακευτικού, του νοσηλευτικού και αναλώσιμου υλικού, καθώς και των αναγκαίων νοσοκομειακών μέσων μεταφοράς.       

3) Να επισκευαστεί και να συντηρηθεί το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του ΚΥ, καθώς και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι χώροι για τα εννέα περιφερειακά ιατρεία.

Οι βουλευτές

Μανώλης Συντυχάκης

Γιώργος Λαμπρούλης

Σταύρος Τάσσος"