Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου και Επικεφαλής της Σύμπραξης Ενεργών πολιτών του Δήμου Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος ζήτησε σήμερα με αίτημά του την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με σκοπό την ενημέρωση του σώματος για το σχέδιο νόμου με θέμα την σύσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων αλλά και τη δημοσιοποίηση των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής για το σοβαρότατο αυτό θέμα που αφορά την ανάπτυξη του τόπου.

Στην επιστολή του κ. Σέγκου αναφέρεται:

"Θέμα: Έκτακτη Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Χθες πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης με θέμα τη συζήτηση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση και οργάνωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της χώρας, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 5/5/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο νόμου προτείνονται τρεις ΔΙΣΑ (Διαχειριστής Στερεών Αποβλήτων) για την περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού καθιστά επισφαλή τη θέση του ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας.

Ο ΦΟΔΣΑ  Βόρειας Πεδιάδας αποτελεί το μέγιστο εργαλείο ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, που εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, την πορεία του οποίου αλλά κυρίως τις υπηρεσίες που προσφέρει πρέπει να διασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού. Από τις υφιστάμενες δομές, ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας και οι υπηρεσίες που αυτός παρέχει στο δήμο μας και όχι μόνο, είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο από την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος για τον Δήμο Χερσονήσου, η παράταξή μας ζητά άμεσα την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με θέμα την ενημέρωση του σώματος αλλά και τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για το σοβαρότατο αυτό θέμα.  

Για την Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου
Ο Επικεφαλής

Σέγκος Ιωάννης"