Στον αφανισμό του κλάδου τους θα οδηγήσει η ψήφιση του ασφαλιστικού - φορολογικού νομοσχεδίου, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων.

Όπως αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή τους προς τους υπουργούς:

"Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης παρακολουθεί με αγωνία  τις προτάσεις για το νέο ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι ασφαλιστές σαν επαγγελματικός κλάδος έχουμε ορισμένες ιδιαιτερότητες:
•    Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε δηλώνουν το 100% των αμοιβών που μας αποδίδουν καθώς αποτελούν ¨έξοδο¨ για εκείνες, άρα φορολογούμαστε βάσει πραγματικών δεδομένων.
•    Φορολογούμαστε με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης, ίσους με επαγγελματικές ομάδες που φορολογούνται με βάση τα εισοδήματα που εκείνοι δηλώνουν ότι κέρδισαν.
•    Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και παρά του ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα εισοδήματά μας, όμοια με εκείνη των μισθωτών και των συνταξιούχων, φορολογικά αντιμετωπιζόμαστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (υψηλοί συντελεστές λόγω αδιαφάνειας εισοδημάτων).
•    Λόγω της φύσης της εργασίας έχουμε επαγγελματικά έξοδα εκ των οποίων αρκετά δεν δικαιολογούνται σαν επαγγελματικές δαπάνες ή το όριο ένταξης στις δαπάνες είναι πολύ χαμηλό.
•    Υφιστάμεθα οξύ και αθέμιτο ανταγωνισμό* από άλλα κανάλια διαμεσολάβησης που οδηγεί, άμεσα  σε μείωση των εισοδημάτων μας και έμμεσα σε αφανισμό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
*Πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, οnline ασφάλιση
Η πρόταση νόμου για φορολόγηση και εισφορές που αθροιστικά ξεκινούν από 55% και φτάνουν μέχρι 70% του καθαρού εισοδήματός μας, ισοδυναμεί με  αργό θάνατο του επαγγέλματός μας.  Πως μπορεί να αντέξει ένας επαγγελματίας να πληρώνει επί  σειρά ετών αυτές τις επιβαρύνσεις και επιπλέον να έχει την ανασφάλεια ότι αν του τύχει κάτι απρόβλεπτο θα μείνει ακόμη περισσότερο πίσω πίσω στις οφειλές του;

Θεωρούμε ότι αν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις ως έχουν, θα οδηγήσουν σε κατάθεση αδειών πολλών συναδέλφων με συνέπεια 
Α) Τον αφανισμό των διαμεσολαβητών και την ανεξέλεγκτη λειτουργία των εναλλακτικών ¨καναλιών¨ διάθεσης, σε βάρος των πολιτών/καταναλωτών
Β) Την απόλυση ασφαλιστικών υπαλλήλων και μείωση των εσόδων του κράτους από φορολογία και εισφορές. 

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ζητά να ισχύσουν τα κάτωθι:
•    Περίοδος προσαρμογής όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
•    Καθιέρωση αφορολόγητου ορίου εισοδήματος ειδικά για τον κλάδο των ασφαλιστών, όπως ακριβώς ισχύει και για τους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους λόγους που αναλύουμε παραπάνω.
•    Ένταξή μας στους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
•    Καθιέρωση ανώτατου ορίου φορολόγησης και ασφαλιστικών εισφορών.

Δεδομένου του δίκαιου των αιτημάτων μας, λαμβάνοντας υπόψιν τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των χώρας, ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις τόσο για την οικονομία όσο και για τους καταναλωτές των οποίων τα δικαιώματα υπερασπιζόμαστε.

Καλούμε τους συναδέλφους και τους θεσμικούς φορείς της διαμεσολάβησης να λάβουν θέση και να στηρίξουν το δίκαιο των αιτημάτων μας."