Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά εργασίας, διοργανώνει σεμινάρια ΕΦΕΤ (Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων) τα οποία απευθύνονται σε κάθε άτομο που απασχολείται σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, Ξενοδοχεία, Ψητοπωλεία, Φούρνοι, Σούπερ Μάρκετ, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π) που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.         

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΦΕΤ καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά.
Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ και πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο των εξετάσεων.

Διάρκεια προγράμματος: 10 ώρες

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Κ. Χιωτάκη 8 & Α. Παπανδρέου, (28210 54002-3, 28210 54446, 6985594199, [email protected], http://memo.com.gr.