Το Διοικητικό Συμβούλιο των Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων  κατά την χθεσινή συνεδρίασή του αποφάσισε να τηρήσει τις αποφάσεις των Ανωτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών και Επιστημονικών του Οργάνων και καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν την Αποχή από την Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου.