Όχι μόνο πάρκαραν σε θέση αναπήρων αλλά μπήκαν και ανάποδα σε μονόδρομο, στην οδό Κορκίδη στην πλατεία 1866 όπως μας ενημερώνει ο αναγνώστης που τις έστειλε.

Θαυμάστε τους!