Μήνυμα συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση εξέδωσαν οι Ευρωπαΐοι Φεντεραλιστές Κρήτης με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης.

Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρεται:

"Η 66ηεπέτειος της Δήλωσης Σουμάν, βασισμένης στην ενεργό συμμετοχή οραματιστών Ευρωπαίων για να ξεπεράσει η Ευρώπη τις πολεμικές συγκρούσεις, τις αντιπαραθέσεις, για να οικοδομήσει έναν σταθερό χώρο ειρήνης, ενότητας και συνεργασίας, εκπέμπει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ισχυρά μηνύματα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Τo δημοκρατικό και προοδευτικό σχέδιο που οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια του πολέμου, με την εθελούσια συμμετοχή των κρατών που το αποδέχθηκαν, αποτελεί σήμερα, την μοναδική διέξοδο που έχει η ΕΕ για να ξεπεράσει τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της, να απαντήσει ολοκληρωμένα στα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη.

Το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα, μια διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη, με τις κοινοτικές αρχές και τις εθνικές κυβερνήσεις να μην έχουν επιλύσει τα θεσμικά ελλείμματα,  αντιμετωπίζει σήμερα την αυξανόμενη δυσπιστία των Ευρωπαίων Πολιτών, με τις εθνικιστικές φωνές, του εξτρεμιστικού αντιευρωπαϊσμού, της εθνικής περιχαράκωσης να ενισχύονται.

Με πίστη στο ενωσιακό κεκτημένο, οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές εκφράζουν μια ευρύτατη  συνένωση δυνάμεων, για την ενίσχυση της βαθύτερης ενοποίησης, που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς περαιτέρω δημοκρατική νομιμοποίηση, για να αποκτήσει η Ευρώπη  με απτό πολιτικό περιεχόμενο, αποτελεσματική λειτουργία, ενισχυόμενο κοινωνικό χαρακτήρα."