Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Μοριοδότηση

Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το σεμινάριο λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Υπουργικές αποφάσεις Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Και Νέας Γενιάς, Α.Π Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015, Κ1/10236/21-01-2015, Κ1/160984/19-10-2015)

Απευθύνεται:

Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ)
Σε εκπαιδευτικούς, που εργάζονται ή θα εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σε φοιτητές - σπουδαστές, που θέλουν να  ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
Σε καθηγητές και Στελέχη Κολεγίων 

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα, υλοποιείται με Μικτή Μάθηση -blended learning-:

1.     Δια ζώσης παρακολούθηση - 60 ώρες

2.     Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 90 ώρες

3.     Εκπόνηση εργασίας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου με την χρήση web 2.0 εργαλείων - 55 ώρες

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Θεματικές ενότητες

Ενότητα 1

Το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουνίου

•       Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Εκπαιδευτικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

•       Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

•       Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.

•       Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.

•       Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά  Προσόντα.

•       Επικαιροποίηση Γνώσεων και Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

•       Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

•       Εκπαιδευτική Νομοθεσία

•       Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 2

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Τεχνικές και Δυναμική Ομάδας

Σαββατοκύριακο 2-3 Ιουλίου

•       Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας

•       Σύγχρονες θεωρίες μάθησης  και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών

•       Σχεδία  Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

•       Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση 

•       Δυναμική Ομάδας, Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

•       Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 3

Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουλίου

•       Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και  Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

•       Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

•       Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά μοντέλα

•       Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

•       E-learning -Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες.

•       Διδακτικά σενάρια

•       Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων με την χρήση Web 2.0 εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Διάρκεια Διεξαγωγής: 205 διδακτικές ώρες

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 25 Ιουνίου, 2-3 Ιουλίου, 9-10 Ιουλίου

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Τιμή: 350 ευρώ, υφίστανται ειδικές εκπτώσεις σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες

Αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/325-epaggelmatiki-katartisi

Εισηγητές:

Ο Μιχάλης Καθαράκης: Διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από το 2004. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές στο τμήμα φυσικής του πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα την ανάπτυξη και καινοτομία περιφερειακών δομών, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες διδακτικής εμπειρίας ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην συνεχιζόμενη κατάρτιση των ενηλίκων. Διδάσκει τα μαθήματα «επιχειρηματικότητα και clusters» και  «καινοτομία» στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου: «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και εθνικές εφημερίδες, ειδησεογραφικά portals και blogs.

Ο Μάνος Παυλάκης: είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε ζητήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και έχει περισσότερες από 7.000 ώρες διδακτική εμπειρία ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και πάνω από 2.000 ώρες εμπειρίας ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών σε φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η ΓΣΕΕ, το ΙΔΕΚΕ κ.ά. και σε μεγάλες εταιρείες. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στο Πανεπιστήμιο του Leeds και στην Πολιτική Ανάλυση, Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα την ανάπτυξη των Οριζόντιων Ικανοτήτων στους Οργανισμούς. Εργασίες του σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘YouReCa’, το οποίο έλαβε το Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (2013).

Ο Κούνουπας Νίκος: σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ Κρήτης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ και συνεργάζεται με το ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730   [email protected] από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr