Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΗΚ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται σημαντικά για τον ΣΕΔΗΚ θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά και την λειτουργία του, όπως ο προϋπολογισμός, ο εσωτερικός κανονισμός, η οικονομική διαχείριση, η στέγαση των Γραφείων του κ.α. Περιλαμβάνονται, παράλληλα, επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια της αγοράς και τις τιμές, την εφαρμογή της δακοκτονίας, την υποχρεωτική αναγραφή στους καταλόγους των ταβερνών και εστιατορίων του είδους, των ελαίων που χρησιμοποιούνται σε όλα ανεξαιρέτως τα φαγητά όπως και την αποδοχή προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με την Κύπρο για την αναβάθμιση της ποιότητας και την προώθηση της εμπορίας του ελαιόλαδου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

-Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.

-Ενημέρωση για δραστηριότητες ΣΕΔΗΚ σε εξέλιξη: Συμβολή ΣΕΔΗΚ στη διαφάνεια της αγοράς και την διαμόρφωση των τιμών, πρόγραμμα σχολείων «Γνωρίζω την Ελιά», εκδηλώσεις για κρητική διατροφή (έκδοση βιβλίου, απονομή βραβείων διαγωνισμών), ενέργειες για ΠΟΠ Κρήτη, μνημειακά ελαιόδεντρα κ.α.

-Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη «Σχεδίου αναμόρφωσης του τρόπου διενέργειας της δακοκτονίας στις περιοχές των δήμων της Περιφερείας Κρήτης» με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της.

-Υπόμνημα για υποχρεωτική αναγραφή στους καταλόγους των Μέσων Μαζικής Εστίασης του είδους των χρησιμοποιουμένων ελαίων και αύξηση του μεγέθους της μέγιστης επιτρεπόμενης συσκευασίας ελαιόλαδου.

-Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης του ΣΕΔΗΚ για την λειτουργία γραφείων του στους δήμους έδρες των αντιπεριφερειών Κρήτης.

-Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΣΕΔΗΚ.

-Αποδοχή υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας», εξουσιοδότηση φυσικού προσώπου για την υπογραφή και ορισμός αρμοδίου για επικοινωνία.

-Ορισμός επιτροπών για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών.

-Ορισμός μελών του Δ.Σ. ΣΕΔΗΚ στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.

-Υποβολή αίτησης για την οικειοθελή υπαγωγή του ΣΕΔΗΚ στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στην Εκτελεστική Επιτροπή.