Μετά τις εκλογές του Απριλίου 2016 η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑμεΑ N. Χανίων έχει ως εξής:


1.    Πρόεδρος: Μπασιά Αμαλία
2.    Αντιπρόεδρος: Πετροχείλου Φρειδερίκη
3.    Γενικός Γραμματέας: Παπαδάκης Γεώργιος
4.    Ταμίας: Κλαράκης Γεώργιος
5.    Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας: Περατσάκης Λεωνίδας
6.    Αναπληρωτής Ταμίας: Πυροβολάκης Εμμανουήλ
7.    Οργανωτικός Γραμματέας: Σκορδύλης Γεώργιος
8.    Αναπληρωματικό μέλος: Κουρκουνάκης Δημήτριος