Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 18 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Καλλικρατικού Δήμου Χανίων

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).