Σε νέα παράταση κατάθεσης των προσφορών, αλλά και σε τροποποίηση επιμέρους άρθρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Έτσι, νέα ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίστηκε η 27η Ιουνίου.

Η νέα παράταση, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, οφείλεται:

- Στην ανάγκη µετάφρασης των τευχών μεταβολών και ενηµέρωσης αλλοδαπών εταιρειών που συµµετέχουν στους ενδιαφερόµενους οµίλους, που προτίθενται να υποβάλουν προσφορά

- Στην ενηµέρωση που πρέπει να γίνει στους χρηµατοδότες (χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα – τράπεζες) του έργου για τις σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στα τεύχη μεταβολών, προκειµένου να υποβληθούν ανταγωνιστικές προσφορές

- Στις αλλαγές που τυχόν θα προκύψουν κατά την διαµόρφωση των τελικών τευχών μεταβολών, βάσει των νέων σχολίων που υποβλήθηκαν, και του πρόσθετου χρόνου που θα απαιτηθεί για την επεξεργασία τους.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook