Από το Δήμο Πλατανιά γίνεται γνωστό ότι μετά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής  προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και προς κυβερνητικά στελέχη, η αρχική απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ)  στην Τ.Κ. Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, ανακαλείται από τα όποια σχέδια αναδιοργάνωσης των επόμενων ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση του Περιφερειακού Δ/ντη Κρήτης της Τράπεζας Πειραιώς κ. Ζήνων Κόζανα στο Δήμαρχο  και με το υπ. αρ. 2958/12-5-2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη όπως αυτό κοινοποιήθηκε σήμερα στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκη, μετά από σχετικό αίτημα του. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Δήμος Πλατανιά θεωρεί υποχρέωση του να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν στην ανάδειξη του θέματος και στην τεκμηριωμένη διεκδίκηση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος, τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την ανταπόκριση της στο αίτημα του Δήμου και ιδιαιτέρως τον Υπουργό κ. Γ. Σταθάκη για την καίρια και αποτελεσματική διαμεσολάβηση του.