Την άμεση πρόσληψη 4 ατόμων ΤΕ, 2 ΔΕ Νοσηλευτικής και 1 ατόμου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και την  πρόσληψη 11 επιπλέον υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, πλην ιατρών, ως επικουρικό προσωπικό, στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανακοίνωσε η 7η ΥΠΕ Κρήτης.

Επίσης από το Υπουργείο Υγείας, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης προκήρυξης (και αναμένεται η ανακοίνωσή της από το ΓΝ Ρεθύμνου) για την πρόσληψη μόνιμων ιατρών στις κάτωθι ειδικότητες :

1 Νεφρολογίας,

1 Ακτινολογίας,

1 Χειρουργικής,

1 Ουρολογίας,

1 Αναισθησιολογίας,

1 Ιατρικής Βιοπαθολογίας και

1 Ψυχιατρικής.

Η ανακοίνωση τηςς 7ης ΥΠΕ έχει ως εξής:

Τα προβλήματα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, τα οποία απασχολούν και το ΓΝ Ρεθύμνου, είναι γνωστά στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και σαφώς δεν είναι σημερινά.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πιστή στις δεσμεύσεις της, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που οι συνθήκες στη χώρα επιτρέπουν και η 7η ΥΠΕ Κρήτης καταβάλουν με υπευθυνότητα κάθε δυνατή προσπάθεια υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο παρελήφθη στα όρια κατάρρευσης.

Στο ΓΝ Ρεθύμνου συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του έτους 2015 όπως διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.856.305,13 €, από τον αρχικό προϋπολογισμό του έτους των 5.906.305,13 € και της αύξησης ορίων πιστώσεων που αφορούσε το ποσό των 950.000 €, καλύφθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του με την τακτική επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των 5.404.321,57 €., που δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τα δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2015 του ΓΝ Ρεθύμνου στο BI Forms, οι αγορές για δαπάνες της μονάδας καλύπτονται πλήρως και με επάρκεια από τα όρια προϋπολογισμού.

Για το έτος 2016 ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, ο οποίος ανέρχεται στα 6.900.000 € και είναι αυξημένος κατά 16,82 % σε σχέση με το 2015, επίσης επαρκεί και έχει δοθεί τακτική επιχορήγηση για πληρωμή δαπανών και λειτουργικών αναγκών, που ανέρχεται στο 1.051.000 €.

Για τις όποιες εκκρεμότητες οικονομικής κακοδιαχείρισης προηγούμενων ετών, την ευθύνη φέρουν οι αντίστοιχες διοικήσεις. 

Όσον αφορά στην στελέχωση του ΓΝ Ρεθύμνου σύμφωνα με την προκήρυξη 5Κ, η οποία για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται άμεσα η πρόσληψη 4 ατόμων ΤΕ και 2 ΔΕ Νοσηλευτικής και 1 ατόμου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και η πρόσληψη 11 επιπλέον υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, πλην ιατρών, ως επικουρικό προσωπικό.

Από το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν σχετικού μας αιτήματος έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης προκήρυξης (και αναμένεται η ανακοίνωσή της από το ΓΝ Ρεθύμνου) για την πρόσληψη μόνιμων ιατρών στις κάτωθι ειδικότητες :

1 Νεφρολογίας, 1 Ακτινολογίας, 1 Χειρουργικής, 1 Ουρολογίας, 1 Αναισθησιολογίας, 1 Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 1 Ψυχιατρικής.
Για το ΓΝ Ρεθύμνου το ΚΕΕΛΠΝΟ προκήρυξε επίσης, 1 θέση ιατρού για τη ΜΕΘ, με σχέση εργασίας  ΙΔΟΧ  για 2 έτη, 2 θέσεις ΤΕ και 1 ΔΕ Νοσηλευτικής, ενώ παράλληλα έχει δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη προσωπικού των ΜΕΘ από τα νοσοκομεία, με μπλοκάκι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρόσφατη προκήρυξη για την πρόσληψη 2 επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του νοσοκομείου, στις ειδικότητες ακτινολογίας και ουρολογίας, απέβη άγονη και η 7η ΥΠΕ Κρήτης θα προβεί στην επαναπροκήρυξή τους.

Σχετικά με την στελέχωση του ΓΝ Ρεθύμνου με θέσεις Διοικητικού προσωπικού επίσης, προχωρά η πρόσληψη των επιτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από το 1998. Στην κατανομή περιλαμβάνεται διοικητικό προσωπικό και στα Νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας και διατίθενται συνολικά 1056 θέσεις εκ των οποίων:
8 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο ΓΝ Ρεθύμνου,  1 στο Κ.Υ. Σπηλίου, 1 στο ΚΥ Ανωγείων και 1 στο ΚΥ Περάματος
1 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας στο ΓΝ Ρεθύμνου, 1 στο ΚΥ Περάματος, 1 στο ΚΥ Αγ. Φωτεινής.
 1 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 7η Υ.ΠΕ. στο Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει με σαφήνεια ποιός, πως και πότε εργάζεται ουσιαστικά και εμπράκτως για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ποιός αρκείται σε μικροπολιτικά λογοπαίγνια.