Το τελικό πρόγραμμα εορτασμού της 75ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από τελευταίες παρεμβάσεις (προσθήκες, διευκρινήσεις, επαναδιατυπώσεις κτλ.), στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες και οι ώρες του προγράμματος