Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εργασίες διάστρωσης αντιολισθηρού τάπητα κυκλοφορίας στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υφιστάμενου δρόμου Καστέλι – Χερσόνησος». Για το διάστημα από Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της οδού Καστέλι-Χερσόνησος από την είσοδο του Καστελίου έως τη Διασταύρωση για Καλό Χωριό, λόγω μη επαρκούς πλάτους της οδού για εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων παράλληλα με τις ασφαλτικές εργασίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς Καστέλι θα  διεξάγεται μέσω Ποταμιών-Ασκοί-Λύττος-Καστέλι, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς Χερσόνησο από Καστέλι θα γίνεται μέσω Λύττος-Ασκοί-Ποταμιές-Χερσόνησος.

Η κυκλοφορία από Χερσόνησο προς Καλό Χωριό και αντίστροφα, θα διεξάγεται κανονικά.

Το έργο «Βελτίωση Υφιστάμενου δρόμου Καστέλι – Χερσόνησος» εκτελείται από την Περιφέρεια Κρήτης, έχει προϋπολογισμό μελέτης 1.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.