Μαθηματικά για καλούς μαθητές, αρχαία ελληνικά για τους περισσότερους. Αυτή την εικόνα έδωσαν τα Χανιωτάκια που σήμερα έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθηματικά κατεύθυνσης και στα αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης.

Μαθηματικά

Τα μαθηματικά δυσκόλεψαν αρκετά τα παιδιά και μόνο οι καλά διαβασμένοι μπορούσαν να ανταποκριθούν χωρίς προβλήματα.

Όπως μας είπαν υποψήφιοι: " Ήταν αρκετά δύσκολα. Δεν υπήρχε κάτι sos ή μη sos, σχεδόν τα πάντα έβαλαν! Το 4ο θέμα ήταν δύσκολο και κάποια σημεία από το τρίτο"

"Οι πολλοί καλοί μαθητές θα έγραφαν. Το δεύτερο θέμα ήταν σχετικά εύκολο, το 3 με 4 ήταν απαιτητικό. Για τους καλούς μαθητές δεν ήταν δύσκολα, για τους μέτριους ήταν πολύ απαιτητικά."

Αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης

Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στα αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης. Το γνωστό κείμενο δεν αποτέλεσε έκπληξη ενώ και το άγνωστο κείμενο κυμαινόταν σε φυσιολογικά επίπεδα δυσκολίας.

"Ούτε πολύ δύσκολα, ούτε πολύ εύκολα. Μπορούσε να γράψει οποιοσδήποτε. Το άγνωστο κείμενο είχε λίγες απαιτήσεις, το γνωστό ήταν εύκολο και από τα αναμενόμενα. 

"Γενικότερα ήταν βατά τα θέματα. Κάποιοι δεν περίμεναν να πέσουν τα Ηθικά Νικομάχεια, έλεγαν κυρίως ότι θα έμπαινε Πρωταγώρας. Γενικότερα υπήρχε μια σύγχυση στο τι θα έπεφτε, ωστόσο τα θέματα στο γνωστό κείμενο ήταν εύκολα. Το άγνωστο δεν ήταν δύσκολο, αν είχε δουλέψει κάποιος "έβγαινε", δεν ήταν τόσο δύσκολο"

Δείτε τα θέματα και τις προτεινόμενες απαντήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων