Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1.  Στις 21.5.2016 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Παραλία Δραπανιά, Νωπήγεια, Μελισσουργειό, Ραβδούχα, Ροδωπού, Αφράτα, Κολυμβάρι, Μαραθοκεφάλα, Δαρμαροχώρι, Σπηλιά, Δρακώνα, Μοθιανά, Επισκοπή, Καρρές.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.