Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων ORBIT 2016,  με ειδικό τίτλο «Κυκλική Οικονομία  και Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων» θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 25 έως και το Σάββατο 28 Μαΐου στο ξενοδοχείο Creta Maris Beach Resort (Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης). Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, όσο και εφαρμοσμένων και δοκιμασμένων λύσεων, στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε θέματα διαχείρισης οργανικών υπολειμμάτων των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (βιοαπόβλητα), καθώς αποτελούν πλέον προτεραιότητα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για την Ελλάδα  και σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015), η διαχείριση των βιοαποβλήτων αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για το σύνολο των Δήμων, οι οποίοι μέχρι το 2020 καλούνται να συλλέγουν – και άρα και να διαχειρίζονται – χωριστά, το 40 % των παραγόμενων σε αυτούς βιοαποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή αυτή πρόσκληση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, δηλαδή τον επανασχεδιασμό παραγωγικών διαδικασιών με τέτοιον τρόπο ώστε τα απόβλητα της μιας να αποτελούν την πρώτη ύλη της άλλης. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα αναδειχθούν θέματα όπως η παραγωγή νέων υλικών (π.χ. βιοπλαστικά), λιπασμάτων, ζωοτροφών, βιοκαυσίμων πρώτης, δεύτερης, ακόμα και τρίτης γενιάς.

Περισσότεροι από 200 σύνεδροι, από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, φορείς διαχείρισης και φυσικά ιδιωτικές εταιρείες (πολλές από αυτές θα έχουν και ειδικά περίπτερα έκθεσης τεχνολογιών), από 36 χώρες αναμένεται να συμμετέχουν στο Συνέδριο, ενώ θα δοθούν περισσότερες από 180 ομιλίες (στα Αγγλικά).

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξουν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Νίκος Καλογερής και ο Δήμαρχος Χερσονήσου και Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Γιάννης Μαστοράκης. 

Το Συνέδριο ORBIT 2016 οργανώνεται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κομποστοποίησης (ECN), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑΚ) και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας (ΦΟΔΣΑ ΒΠ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.orbit2016.gr, αλλά και στην τηλεφωνική γραμμή 2810 379477.