Την Τετάρτη 18/5. πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση μεταξύ των στελεχών του  Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε) και των ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου σχετικά με την πορεία υδροδότησης των τελευταίων εν όψη της καλοκαιρινής περιόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ ΑΕ, κος Φώτης Καζάσης, ο Δ/ντης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. κος Ευάγγελος Μαμαγκάκης και ο κος Στέλιος Γυπαράκης, Χημικός Μηχανικός και εκ μέρους των ΔΕΥΑ οι Πρόεδροι, οι Διευθυντές και τεχνικά στελέχη.

Σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Ο.Α.Κ. Α.Ε, ως φορέα διαχείρισης των Έργων Αποσελέμη, αποφασίστηκε κατά την περίοδο Ιουνίου έως μέσα Οκτωβρίου 2016, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου να υδροδοτείται με μέση παροχή 900 m3/h, η ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου να υδροδοτείται με μέση παροχή 330 m3/h και η ΔΕΥΑ Χερσονήσου με 220 m3/h, αντίστοιχα.

Στόχος του προαναφερθέντος προγραμματισμού είναι η διαθέσιμη απολήψιμη ποσότητα νερού στον Ταμιευτήρα Αποσελέμη, στην έναρξη του νέου υδρολογικού έτους και της εισροής νερού στον ταμιευτήρα, να είναι τουλάχιστον 6.000.000 m3 νερού.