Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευση του την Δευτέρα 30 Μαϊου, στις 18.00 στην υπόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανίων κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει ο διοικητικός & οικονομικός απολογισμός από τον Οκτώβριο 2015 έως και τον Απρίλιο του 2016  και θα τεθούν οι στόχοι για την επόμενη χρονιά.

Δικαίωμα συμμετοχής & ψήφου έχουν όλα τα παλαιά μέλη του συλλόγου που είναι ταμιακώς εντάξει για το 2015.