Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκαν  οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης (kick off meeting) του ευρωπαϊκού διαπεριφερειακού έργου  NICHE,  στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

7 εταίροι από ισάριθμα κράτη - μέλη της ΕΕ, με επικεφαλής εταίρο την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Περιφέρειας Ρουμανίας, συμμετείχαν στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2016  στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Εκτός της Ελληνικής συμμετοχής μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπόλοιποι εταίροι του έργου προέρχονται από την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Πολωνία. 

Το έργο στοχεύει στην αποτελεσματική προώθηση πολιτικών σε περιοχές της Ευρώπης, όπου η διατροφή έχει αναγνωριστεί ως τομέας – κλειδί, με στόχο την εφαρμογή και  ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας. 

Οι εταίροι του NICHE  με τη συνεργασία τους στοχεύουν στην αύξηση της εφαρμογής εργαλείων έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων της περιοχής τους. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κλειδί θα αποτελέσει η δημιουργία των σωστών συνθηκών για τη μεγιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανοιχτά αποτελεσματικά καινοτόμα οικοσυστήματα σε περιφερειακό και διαπεριφερεικό επίπεδο, που θα φέρουν σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνολογίας και γνώσης, που θα μεταφραστεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το έργο θα δημιουργήσει αυτά τα οικοσυστήματα, που θα διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωσή του, με τα οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ωφεληθούν μέσω ενός πιο αποτελεσματικού και παραγωγικού τρόπου συνεργασίας. 

Ουσιατική κινητήρια δύναμη του έργου αναμένεται να αποτελέσει η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.  Κάθε εταίρος θα κληθεί να  επιλέξει μια ή έναν συνδυασμό περισσοτέρων καλών πρακτικών άλλων εταίρων,  για να  τις προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής του περιοχής. Στην εναρκτήρια συνάντηση η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης παρουσίασε συνοπτικά ως τοπική καλή πρακτική την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, φορέα,  που αναμένεται να παίξει ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου NICHE. 

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση η κα. Ευαγγελία Βροντάκη, συντονίστρια του έργου NICHE και ο κ. Γιάννης Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης και μέλος της ομάδας έργου NICHE.  

Το έργο, προβλεπόμενης διάρκειας 4 ετών, έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG EUROPE και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.