Στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων συζητήθηκε ο καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, που στόχο έχει μεταξύ άλλων να βάλει τάξη στην παραλία της Ν.Χώρας που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

Η δημοτική αρχή το επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου πρόταση με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των ομπρελοκαθισμάτων, τα οικόπεδα ομορίας στην παραλία της Ν.Χώρας αλλά και θα διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας που ορίζει μέγιστη κάλυψη χρήσης σε κάθε παραχωρούμενο χώρο μέχρι 50%.

Στη συνεδρίαση παρενέβη ως εκπρόσωπος της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Ν. Χώρας ο Γ. Πιτσιτάκης, ο οποίος ζήτησε την προστασία των δημοτών από τις αυθαιρεσίες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με συνέπεια να οδηγούνται σε "αποκλεισμό" από τις παραλίες οι κάτοικοι.

Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία ενώ οι περισσότερες επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης αφορούσαν στο αν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, σχετικά με τα δικαιώματα ομορίας. Την πρόταση καταψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση καλώντας τον Δήμο να μην αναγνωρίσει κανένα δικαίωμα σε ομορία ενώ από την ψηφοφορία απείχε η "ΑΝΤΑΡΣΙΑ", με τον κ. Ρίζο να αναγνωρίζει ότι η πρόταση μπορεί να αποτελεί ένα βήμα για να μειωθούν οι αυθαιρεσίες στις παραλίες, αλλά δεν είναι αρκετά τολμηρή ώστε οι παραλίες να παραμένουν "καθαρές" από επιχειρηματικά συμφέροντα και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.