Η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου συνεχίζοντας τις δράσεις για ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση, στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, όπως ορίζει ο Περιφερειακός, ο Εθνικός Σχεδιασμός καθώς και οι Κανονισμοί της Ε.Ε., προμηθεύτηκε και τοποθέτησε 8 νέους κάδους ανακύκλωσης μικρών  ηλεκτρικών /  ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίοι διαχειρίζονται από την εταιρεία «ανακύκλωση συσκευών α.ε.». Μάλιστα στο προσεχές διάστημα θα τοποθετήσει και ειδικούς κάδους για ανακύκλωση λαμπτήρων.

Τα σημεία που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών  μικροσυσκευών είναι: 

1)    Δημαρχείο Ρεθύμνου
2)    ΚΕΠ Ρεθύμνου     
3)    Κτίριο Πολεοδομίας - Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (οδ. Δημητρακάκη)
4)    Κτίριο Αντιπεριφέρειας 
5)    Κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» -Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
6)    Γραφεία ΙΚΑ – Μασταμπάς
7)     Κτίριο Δ.Υ.Ο. – Κουμπές 
8)    Δημαρχείο Άδελε 
9)    Δημαρχείο Αθάνατος
10)    Δημαρχείο Επισκοπή
11)     ΚΕΠ Ατσιποπόπουλο

Παρακαλούμε τους Δημότες να συμμετέχουν σ’ αυτήν την προσπάθεια του Δήμου για ανακύκλωση των μικρών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. της Δ/νσης: (28310) 57940, 23497, 40977, 40978.