Άρχισε η εφαρμογή του νόμου 4368/21-1-16  που αφορά την ελεύθερη και δωρεάν προσβάση των ανασφαλίστων πολιτών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας και την φαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ:

1.    Οι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΑΜΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι ,  έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας και δικαιούται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε δήλωση χρέους για τις παραπάνω υπηρεσίες που τους έχουν προσφερθεί.

2.    Πολλές κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, αποκτούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη με την έκδοση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης (Κ.Υ.Π.Α).

3.    Εξαιρούνται  από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή άτομα και οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων  με συγκεκριμένο ετήσιο εισόδημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες με όλες τις περιπτώσεις των ευάλωτων ομάδων που δικαιούνται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: www.hc-crete.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν.