Η Περιφέρεια Κρήτης διανέμει μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή 25 τόνους τομάτες, 6 τόνους αγγούρια και 3 τόνους πιπεριές από τα αδιάθετα προϊόντα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα προϊόντα θα δοθούν σε απόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ καθώς και σε κοινωνικές δομές της ΠΕ Ηρακλείου.