Καλές πρακτικές από κοινωνικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα παρουσιαστούν στο Ηράκλειο σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, στις 10πμ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη).

Η ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καλές Πρακτικές από το Ηνωμένο Βασίλειο» διοργανώνεται από την Κοινοπραξία «ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΚ-ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ», με ενδιάμεσο φορέα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δώδεκα στελέχη των μελών της Κοινοπραξίας παρακολούθησαν  πρόγραμμα κατάρτισης στο Λονδίνο, με φορέα υποδοχής τον Embrace Cooperation, από τις 20 μέχρι και τις 22 Απριλίου 2016. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Erasmus +) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Η κατάρτιση περιελάμβανε και επισκέψεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις του Λονδίνου, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:                                                                    

10πμ-10.30πμ: Προσέλευση συμμετεχόντων

10.30πμ-10.50πμ: Χαιρετισμός από το διευθυντή  της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός Γεώργιο Ζερβό.

10.50 -11.10πμ: Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και  με κωδικό 2015-1-EL01-KA102-013813 στη Δράση ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευόμενων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από την εκπρόσωπο του συντονιστή της Κοινοπραξίας Αμαλία Νινιράκη.

11.10πμ-11.35πμ: Εισήγηση με θέμα: «Το νομικό καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο», από τη δικηγόρο Σοφία Βαμβακίδου.

11.35πμ-12.00πμ: Διάλειμμα

12.00πμ-12.20μμ: Εισήγηση με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο», από τον οικονομολόγο Ιωάννη Μαυρογιάννη.

12.20πμ-12.40μμ:  Από τη σύλληψη της ιδέας στο ξεκίνημα της επιχείρησης, από τον οικονομολόγο Γεώργιο Σισαμάκη.

12.40μμ-13.10μμ: Εισήγηση με θέμα: «Καλές πρακτικές από κοινωνικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου», από τους Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη και Μανούσο Φθενό.

13.10μμ-13.30μμ: Συμπεράσματα συζήτηση.

Συντονίστρια της ημερίδας θα είναι η Αμαλία Νινιράκη.