Μέσα σε θετικό κλίμα και με στόχο μέσω της συνεργασίας όλων των φορέων του Ηρακλείου, το σχεδιασμό της νέας στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για τον τουρισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου υπό τον πρόεδρό της Gian Andrea Garancini.

Επιδίωξη είναι η στρατηγική αυτή να αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων  και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

 Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν:

Η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του Τουρισμού.

Η  πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ΠΕΠ Κρήτης 2014 -2020.

Η Επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο.

Οι  Δράσεις για την ανάπτυξη Ταυτότητας Προορισμού.

Η παρουσίαση από το εργαστήριο Τουρισμού και ανάπτυξης του ΙΤΕ, πρότασης μελέτης για να γίνει το Ηράκλειο πόλη προορισμός ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της  Επιτροπής.