Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, πραγματοποιείται  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο King George.