Από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές σχ. έτους 2016-2017 σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ότι:

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 1-21 Ιουνίου 2016.

Α. Στο Νηπιαγωγείο, θα εγγραφούν τα νήπια Α΄ ηλικίας (όσα, δηλαδή, γεννήθηκαν το 2011) και τα νήπια Β΄ ηλικίας (όσα γεννήθηκαν το 2012) 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς)

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από ιατρό των προβλεπόμενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε  ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται από άλλους ιατρούς). .). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

(Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2016). 

Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας, στον υπερσύνδεσμο: http://www.dipechan.gr/images/stories/2014/egkyklios_16/adym_deltio_TELIKO2.pdf

4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. 

5. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Β. Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς)

2. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου 

3.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)., συμπληρωμένο από ιατρό των προβλεπόμενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε  ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται από άλλους ιατρούς).

(Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2016). 

Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας, στον υπερσύνδεσμο: http://www.dipechan.gr/images/stories/2014/egkyklios_16/adym_deltio_TELIKO2.pdf

5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, θα ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (ΠΔ 201/98 άρθρο 1, και σχετ. Φ.6/1063/82763/Δ1/23-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

Γ. Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε στους γονείς ότι, κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2016-17, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν, συμπληρωμένο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.):

-    Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού και
-    Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. από το Δημοτικό Σχολείο, κατά την αποφοίτησή τους.

Δ. Ενημερώνουμε, επίσης, ότι, για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται:
•    Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων (τηλ. 2821022000)
•    Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, κλπ.)
•    Σε ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον, αντίστοιχο, ασφαλιστικό φορέα τους ή
•    Σε ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία)

Ε. Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, πρόκειται να λειτουργήσει  «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω.  

Στο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, εκτός της σίτισης και της προετοιμασίας των μαθημάτων, θα προσφέρονται, ανάλογα με τις δυνατότητες, μαθήματα  Αισθητικής Αγωγής, όπως Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή καθώς επίσης και τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής), Αγγλικών και Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες, Επικοινωνίας Πληροφοριών).

ΣΤ. Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία μας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook