Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η πληρωμή των προκαταβολών της ενιαίας ενίσχυσης 2011 στους παραγωγούς, που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, ύστερα από αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεων βοηθά αποτελεσματικά στην τόνωση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας της υπαίθρου, παρέχοντας ρευστότητα, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία»,

δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ τόνισε ότι για το υπουργείο, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πληρωμή των δικαιούχων να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τις εθνικές διατάξεις.

Επισημαίνεται, ότι το υπουργείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι ενισχύσεις προς τον αγροτικό κόσμο να δίνονται άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Το 2010, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ενώ το συνολικό ποσό είχε εξοφληθεί μέσα στο Δεκέμβριο του 2010, ενώ το ίδιο επιδιώκεται και για το 2011.