Διακοπές ρεύματος, σε διάφορες περιοχές των Χανίων θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Παρασκευή 27.5 και Σάββατο 28.5, λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση

1. Στις 28.5.2016 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Αλικιανός – Φουρνές – Μεσκλά – Θέρισσο – Λάκκοι – Ομαλός – Καράνου – Σκηνές – Λαγγός – Ορθούνι – Νέα Ρούματα – Πρασσές – Σέμπρωνας. 

2. Στις 29.5.2016 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Ποιμνιοστάσιο Αγυιάς – Κακαβελάκη Γαλατάς – Λυγιδές – Βαρύπετρο – Μυλωνιανά – Ποτιστήρια – Δρόμος ΟΑΔΥΚ μέχρι δρόμο Κεραμειών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.