Ποιά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τρίτη 31/5 στις 15:30

1)    Μετάθεση χρόνου παράδοσης, αλλαγή εργοστασίου και αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών υλικών που αφορούν στην “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων” {Μαυρομμάτης}
2)    Μεταφορά και συγχώνευση των δομών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που ως αντικείμενο έχουν την προσχολική αγωγή, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, στις αντίστοιχες και ομοίου περιεχομένου δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος} 
3)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 717/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού Προέδρου με τον αναπληρωματικό του στην επιτροπή Παιδείας {Δήμαρχος}
4)    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού {Δήμαρχος}
5)    Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου {Δήμαρχος}
6)    Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης} 
7)    Έγκριση πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
8)    Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: “Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε ύμνους της εκκλησίας μας” με τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Ν. Χανίων “Ο Γεώργιος ο Κρης” και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων {Περράκη}
9)    Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και άλλους φορείς του Νομού Χανίων του “Διεθνούς Πανοράματος Κινηματογράφου ΧΑΝΙΑ cine-Ιστορίες 2016” {Περράκη}
10)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 777/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης της επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων  {Φραγγεδάκης}
11)    Ενοποίηση φυσικού αντικειμένου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων {Μαράκης}
12)    Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών {Ξανθουδάκης}
13)    Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμών Ανώπολης, Χώρα Σφακίων, Κομητάδες Δήμου Σφακίων” {Ξανθουδάκης}
14)    Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Δημοτικής οδού Κοτσιανά – Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή – Χαιρεθιανά) Ε.Π. 8 με παράκαμψη προς δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο, κλάδος 1” {Ξανθουδάκης}
15)    Ορισμός επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
16)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων  {Ξανθουδάκης}
17)    Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2015 {Βλαχάκης}
18)    Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}0
19)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}
20)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού {Πουλιδάκης}
21)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής των διαγωνισμών (1) προμήθεια τροφίμων και (2) προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού {Πουλιδάκης}
22)    Έγκριση 3ου Πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παραγρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}